Gói cước cũ của bạn sẽ tự động gia hạn nếu còn đủ tiền trong tài khoản chính. Để kiểm tra gói cước cũ, soạn tin KTTK gửi 191

ST70K

70.000đ /30 ngày
Data: 15GB
ST70K TN gửi 9123
goi cuoc hot

SD90

90.000đ /30 ngày
Data: 45GB
SD90 TN gửi 9123
goi cuoc hot

ST120K

120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
ST120K TN gửi 9123

ST150K

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB
ST150K TN gửi 9123

3N

30.000đ /3 ngày
Data: 15GB + Gọi
3N TN gửi 9123
goi cuoc hot

7N

70.000đ /7 ngày
Data: 35GB + Gọi
7N TN gửi 9123
goi cuoc hot

ST90

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB
ST90 TN gửi 9123

SD120

120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
SD120 TN gửi 9123

V90C

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
V90C TN gửi 9123

V120B

120.000đ /30 ngày
Data: 45GB + Gọi
V120B TN gửi 9123

V150B

150.000đ /30 ngày
Data: 60GB + Gọi
V150B TN gửi 9123
goi cuoc hot

V200C

200.000đ /30 ngày
Data: 120GB + Gọi
V200C TN gửi 9123

MXH100

100.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
MXH100 TN gửi 9123

MXH120

120.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
MXH120 TN gửi 9123

MXH150

150.000đ /30 ngày
Data: 45GB + Gọi
MXH150 TN gửi 9123
goi cuoc hot

SD150

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB
SD150 TN gửi 9123