Gói cước cũ của bạn sẽ tự động gia hạn nếu còn đủ tiền trong tài khoản chính. Để kiểm tra gói cước cũ, soạn tin KTTK gửi 191

ST70K

70.000đ /30 ngày
Data: 15GB
ST70K KT gửi 9123
goi cuoc hot

SD90

90.000đ /30 ngày
Data: 45GB
SD90 KT gửi 9123
goi cuoc hot

ST120K

120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
ST120K KT gửi 9123

ST150K

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB
ST150K KT gửi 9123

V90B

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
V90B KT gửi 9123

V160B

160.000đ /30 ngày
Data: 150GB + Gọi
V160B KT gửi 9123

V180B

180.000đ /30 ngày
Data: 180GB + Gọi
V180B KT gửi 9123
goi cuoc hot

30N

300.000đ /30 ngày
Data: 150GB + Gọi
30N KT gửi 9123

V90C

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
V90C KT gửi 9123

V120B

120.000đ /30 ngày
Data: 45GB + Gọi
V120B KT gửi 9123

V150B

150.000đ /30 ngày
Data: 60GB + Gọi
V150B KT gửi 9123
goi cuoc hot

V200C

200.000đ /30 ngày
Data: 120GB + Gọi
V200C KT gửi 9123

MXH100

100.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
MXH100 KT gửi 9123

MXH120

120.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
MXH120 KT gửi 9123

MXH150

150.000đ /30 ngày
Data: 45GB + Gọi
MXH150 KT gửi 9123
goi cuoc hot

SD150

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB
SD150 KT gửi 9123