Gói cước cũ của bạn sẽ tự động gia hạn nếu còn đủ tiền trong tài khoản chính. Để kiểm tra gói cước cũ, soạn tin KTTK gửi 191

ST70K

70.000đ /30 ngày
Data: 15GB
ST70K 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

ST90

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB
ST90 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

ST120K

120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
ST120K 866669123
gửi 9123

ST150K

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB
ST150K 866669123
gửi 9123

3N

30.000đ /3 ngày
Data: 15GB + Gọi
3N 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

7N

70.000đ /7 ngày
Data: 35GB + Gọi
7N 866669123
gửi 9123

ST90N

90.000đ /30 ngày
Data: 120GB
ST90N 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

V120N

120.000đ /30 ngày
Data: 120GB + Gọi
V120N 866669123
gửi 9123

V90C

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
V90C 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

V120C

120.000đ /30 ngày
Data: 60GB + Gọi
V120C 866669123
gửi 9123

V150C

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB + Gọi
V150C 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

V200C

200.000đ /30 ngày
Data: 120GB + Gọi
V200C 866669123
gửi 9123

ST30K

30.000đ /7 ngày
Data: 7GB
ST30K 866669123
gửi 9123

V50K

50.000đ /7 ngày
Data: 7GB + Gọi
V50K 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

MIMAX200

200.000đ /30 ngày
Data: 15GB
MIMAX200 866669123
gửi 9123
goi cuoc hot

UMAX300

300.000đ /30 ngày
Data: 30GB
UMAX300 866669123
gửi 9123