Gói cước cũ của bạn sẽ tự động gia hạn nếu còn đủ tiền trong tài khoản chính. Để kiểm tra gói cước cũ, soạn tin KTTK gửi 191

ST70K

70.000đ /30 ngày
Data: 15GB
ST70K KT gửi 9123
goi cuoc hot

SD90

90.000đ /30 ngày
Data: 45GB
SD90 KT gửi 9123
goi cuoc hot

ST120K

120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
ST120K KT gửi 9123

ST150K

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB
ST150K KT gửi 9123

3N

30.000đ /3 ngày
Data: 15GB + Gọi
3N KT gửi 9123
goi cuoc hot

7N

70.000đ /7 ngày
Data: 35GB + Gọi
7N KT gửi 9123
goi cuoc hot

ST90

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB
ST90 KT gửi 9123

SD120

120.000đ /30 ngày
Data: 60GB
SD120 KT gửi 9123

V90C

90.000đ /30 ngày
Data: 30GB + Gọi
V90C KT gửi 9123

V120B

120.000đ /30 ngày
Data: 45GB + Gọi
V120B KT gửi 9123

V150B

150.000đ /30 ngày
Data: 60GB + Gọi
V150B KT gửi 9123
goi cuoc hot

V200C

200.000đ /30 ngày
Data: 120GB + Gọi
V200C KT gửi 9123

ST30K

30.000đ /7 ngày
Data: 7GB
ST30K KT gửi 9123

V50K

50.000đ /7 ngày
Data: 7GB + Gọi
V50K KT gửi 9123

V100K

100.000đ /7 ngày
Data: 21GB + Gọi
V100K KT gửi 9123
goi cuoc hot

SD150

150.000đ /30 ngày
Data: 90GB
SD150 KT gửi 9123